Román García

Aviso Legal

PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica de Protección de Datos 15/1999, pola que se regula o dereito de información na recollida de datos, infórmaselle de que os datos persoais que vostede nos facilite van ser incorporados a un ficheiro automatizado cuxa finalidade é ofrecerlle a nosa mellor atención e informalo sobre os nosos produtos e/ou servizos.

Ponse no seu conecemento o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición ó tratamento dos seus datos persoais mediante escrito dirixido a info@magoroman.com

CONDICIÓNS DE USO

O uso do sitio web http://www.magoroman.com ríxese polas normas establecidas no presente aviso legal conforme ás leis espanolas. Coa súa utilización, o usuario comprométese a utilizar o sitio web e os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e o orde público.

En cumprimento da lei LSSI informámolo de que este espazo web e todo o seu material pertencen a Román García Pastur, con N.I.F: 53.165.434-Z e dirección de correo electrónico de contacto: info@magoroman.com

O sitio web http://www.magoroman.com ou calquera parte do mesmo, non se poderá reproducir, duplicar, copiar, vender, revender nin explotar para calquera fin comercial ou de outro tipo que non estea expresamente permitido por Román García Pastur. Así mesmo, queda prohibido o uso da web con fins ilícitos contra Román García Pastur ou calquera terceiro, ou que, de calquera xeito, poidan causar prexuízo ou impedir o normal funcionamento do sitio web.

A modificación dos materiais ou o uso dos mesmos para outro fin constitúen unha violación dos dereitos de marca rexistrada.

RESPONSABILIDADE LIMITADA

Baixo ningunha circunstancia Román García Pastur será responsable ante terceiros por calquera dano directo ou indirecto, económico, perda de clientela ou perda de ganancias, resultado do uso de http://www.magoroman.com

ENLACES CON OUTROS SITIOS WEB

No suposto de que a presente páxina web puidera conter vínculos ou enlaces con outros portais ou sitios web non xestionados por Román García Pastur, este non exerce control ningún sobre ditos sitios nin é responsable do contido dos mesmos. Os links que esta web puidera conter ofreceranse, unicamente, a modo de referencias informativas, sen ningún tipo de valoración sobre os contidos, propietarios, servizos ou produtos ofrecidos dende os mesmos. Román García Pastur resérvase o dereito a eliminar calquera enlace en calquera momento. En todo caso, Román García Pastur exonérase de toda responsabilidade en relación cos servizos prestados por ditos terceiros fronte a calquera reclamación de calquera natureza e demandas que puideran interponerse en relación cos mesmos.

O establecemento de calquera "hiperenlace" entre unha páxina web e calquera das páxinas web do sitio Web de Román García Pastur estará sometido ás seguintes condicións: a) Baixo ningunha circunstancia Román García Pastur será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web dende a que se realice o hiperenlace, nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas b) non se permite a reprodución nin total nin parcial de ningún dos servizos nin contidos do sitio web de Román García Pastur c) a páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou otros signos distintivos pertencentes a Román García Pastur.

Aviso Legal